Initiativudvalg

Styrelse og sekretariat

Årsmødet er højeste myndighed i Kollektiv Trafik Forum. Årsmødet afholdes hvert år om foråret

Kollektiv Trafik Forum styres af et initiativudvalg på otte medlemmer. Initiativudvalget vælges for ét år ad gangen på årsmødet.


lnitiativudvalget har følgende sammensætning:

Carsten Hyldborg, direktør, FynBus, formand

Jens Boe Jakobsen, Business Development Director, Arriva Danmark, næstformand

Eskil Thuesen, centerchef, Trafikselskabet Movia

Kurt Lauridsen, sekretariatschef, Lokaltog A/S

Tony Bispeskov, informationschef, DSB

Jan Øhlenschlæger, afdelingschef, Aalborg Kommune

Christina Hvid, direktør, Bus & Tog

Tim Valbøll, direktør, Umove A/S

Suppleant:

Henrik Severin Hansen, chefrådgiver, Danske Regioner


Redaktionsudvalget

for den kommende informationsportal kollektivtrafik.d

Jan Øhlenschlæger, afdelingschef, Aalborg Kommune, formand

Bjarne K. Larsen, projekt- og sikkerhedschef, Keolis Danmark

Martin Bødker Krogh, kommunikationschef, FynBus

Chefredaktør fra 1. januar 2018:

Jesper Christensen, transportnyhederne.dk


Kollektiv Trafik Forums repræsentanter i konferenceudvalget

i samarbejde med Transportøkonomisk Forening(TØF)

Eskil Thuesen, centerchef, Trafikselskabet Movia

Tony Bispeskov, informationschef, DSB