Konferencesamarbejde med TØF

Kollektiv Trafik Forum samarbejder med Transportøkonomisk Forening (TØF) om afholdelse af konferencer om aktuelle og faglige emner med relation til kollektiv trafik.

Der bruges en meget bred definition af kollektiv trafik, som bl.a. også omfatter flextrafik, taxikørsel og mobilitetstjenester.

Den fælles todages konference om kollektiv trafik i oktober er det samlende holdepunkt i det fælles konferenceprogram.

Se TØF’s aktuelle konferenceoversigt her.


Konferenceudvalg

Eskil Thuesen, centerchef, Trafikselskabet Movia, for Kollektiv Trafik Forum

Tony Bispeskov, informationschef, DSB, for Kollektiv Trafik Forum

Morten Brønnum Andersen, seniorkonsulent, Trafikselskaberne i Danmark, for Transportøkonomisk Forening

Søren Have, chefkonsulent, Rambøll Management, for Transportøkonomisk Forening

 

Konferenceudvalget modtager gerne forslag og tips til kommende konferencer og konferenceoplæg.

Kontakt udvalget gennem sekretæren Ida Leth tlf. 25942236, il@kollektivtrafik.dk