Om Kollektiv Trafik Forum

Kollektiv Trafik Forum er et tværgående fagligt forum for alle med professionel interesse i kollektiv trafik.

Kollektiv Trafik Forum har til formål at styrke dialogen mellem den kollektive trafiks parter.

Kollektiv Trafik Forum er en netværksorganisation, som arbejder på grundlag af fælles interesser.

Medlemmerne er trafikselskaber, busselskaber, jernbaneselskaber, organisationer, regioner, kommuner, konsulentvirksomheder og uddannelsesinstitutioner.


Kollektiv Trafik Forum beskæftiger sig med udviklingen af den kollektive trafik i Danmark. Vi analyserer og debatterer den kollektive trafiks rammevilkår, som de findes i dansk lovgivning og administrativ praksis. Vi formidler nye idéer og følger branchens udvikling.

Kollektiv Trafik Forum er internationalt orienteret og har siden 1993 beskæftiget sig intenst med EU-forhold, først og fremmest fælleseuropæisk lovgivning og rammebetingelser. Vi følger også med i relevante projekter om standardisering, innovation og udvikling.